123array(2) { [0]=> string(7) "flowers" [1]=> string(17) "ligularia_dentata" } EcoVid
Дождитесь
загрузки файлов
Заявка, была отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся.
Ligularia dentata "Dark Beauty"
Бузульник зубчаты
Бузульник зубчатый (лат. Ligularia dentata) — многолетнее травянистое растение, вид рода Бузульник (Ligularia) семейства Астровые (Asteraceae). Бузульник зубчатый используется в садоводстве как декоративные растения, выведено много сортов, отличающихся окраской листьев и размерами цветков. Многолетнее травянистое растение высотой до 100 см цветения (сорт 'Desdemona') Стебель прямой, 30—120 см высотой, около 1,2 см в диаметре. Прикорневые листья — мощные, 7—30 × 12—38 см, цельные, почковидные, по краю регулярно зубчатые, коричневато-зелёные, собраны в прикорневую розетку. Черешки 22—60 см длиной. Стеблевые листья похожи, но меньше. Общие соцветия щитковидные, состоят из оранжево-жёлтых корзинок диаметром от 7 до 10 см. Язычковые цветки в корзинках имеют светло-жёлтую окраску, трубчатые — светло-коричневую. Цветение — со второй половины лета до начала осени в течение примерно 30—40 дней. Семянки коричневые, цилиндрические, 7—10 мм, ребристые

Тісті сарыандыз (лат. Ligularia dentata) — көпжылдық шөптесін өсімдік, Ақкекіре тұқымдасының (Asteraceae) Сарыандыз тегіндегі (Ligularia) түрі. Тісті сарыандыз бау-бақша шаруашылығында сәндік өсімдік ретінде пайдаланылады, жапырақтарының реңкімен және гүлдерінің көлемімен ерекшеленетін көп сұрыптары өсірілген. Гүлдеуінің биіктігі 100 см дейінгі көпжылдық шөптесін өсімдік ('Desdemona' сұрпы). Сабағы түзу, биіктігі 30 – 120 см, диаметрі шамамен алғанда 1,2 см. Жертаған жапырақтары – күшті, 7—30 × 12—38 см, тұтас, бүйрек тәрізді, шеті бойынша тұрақты тісжиекті, қошқылтым жасыл, тамыр маңында табақшаға жинақталған. Сағақтарының ұзындығы 22 – 60 см. Сабақ жапырақтары ұқсас, бірақ шағындау. Жалпы гүлшоғырлары қалқанша тәрізді, диаметрі 7-ден 10 см дейінгі қызғылт сары себетшелерден тұрады. Себетшелердегі тілшікті гүлдері ақшыл сары, түтік тәрізділері – ал қоңыр түсті. Гүлдеуі жаздың екінші жартысынан бастап күздің басына дейін шамамен алғанда 30 – 40 күн. Тұқымшалары қоңыр, цилиндрлік, 7 – 10 мм, қырлы.

Summer ragwort (lat. Ligularia dentata) — a perennial herbaceous plant of the Ligularia genus, Asteraceae family. The summer ragwort is used in gardening as a decorative plant with many species cultivated, that vary by leaf color and flower size. The summer ragwort is a perennial herbaceous flowering plant up to 100 cm tall (Desdemona species). Its stem is straight, 30 – 120 cm tall and about 1.2 cm in diameter. The radical leaves are solid with a size of 7-30 x 12-38 cm, whole, reniform in shape, regularly serrated along the margin, brownish-green and composed in a root rosette. The leaf stalks are 22-60 cm long. The stem leaves are similar but smaller. The inflorescences are corymbose and consist of orange-yellow anthodes with a diameter of 7 to 10 cm. The semifloscules in the anthodes are of light-yellow color, and the tubiform flowers are light brown. The flowering season is mid-July through early fall – around 30 to 40 days. The seed pods are brown, ribbed and cylindrical in shape with a length of 7-10 mm.