123array(2) { [0]=> string(7) "flowers" [1]=> string(23) "physocarpus_opulifolius" } EcoVid
Дождитесь
загрузки файлов
Заявка, была отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся.
Physocarpus opulifolius "Diable d'or"
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник калинолистный "Diable D’or" Physocarpus opulifolius "Diable D'Or" Размеры взрослого растения: листопадный кустарник, высотой 1,5-2 м и шириной 1,5 м. Форма кроны: компактная, плотная. Форма и окраска листа: листья 3-5 лопастные, при распускании медно-красные или оранжево-красные, затем постепенно темнеют, становясь пурпурными. Время цветения и плоды: цветки небольшие бело-розовые, собраны в щитковидные соцветия. Цветёт обильно в июне - начале июля. Особенности роста: растёт очень быстро. Нуждается в обрезке для формирования куста. Почвы: малотребователен к почвам, предпочитает влажные и плодородные почвы, не выносит затопления. Отношение к свету: светолюбив. В тени теряется интенсивность окраски. Морозостойкость: растение морозоустойчиво. Применение в ландшафте: рекомендуется для одиночных и групповых посадок, контрастных композиций, создания живых изгородей. Хорошо переносит городские условия.

"Diable D’or" Physocarpus opulifolius "Diable D'Or" бүрген жапырақты қабыршық жеміс Өскен өсімдіктің көлемдері: биіктігі 1,5 – 2 м және ені 1,5 м түспежапырақты бұта. Ұшар басының пішіні: ықшамды, тығыз. Жапырағының пішіні мен реңкі: 3-5 қалақты жапырақтар, ашылған кезде қызғылт сары немесе тоқсары-қызыл, кейін біртіндеп қарайып, қызылкүрең түске айналады. Гүлдеу уақыты мен жемістері: гүлдері шағын ақ-алқызыл, қалқанша тәрізді гүлшоғырларға жинақталған. Маусымда – шілденің басында молынан гүлдейді. Өсу ерекшеліктері: өте тез өседі. Бұтаны пішіндеу үшін қысқартып кесуді қажет етеді. Топырақ: топырақты аса талғамайды, ылғалды және құнарлы топырақты ұнатады, су басқанға шыдамайды. Жарыққа қарым-қатынасы: жарық сүйгіш. Көлеңкеде түсінің қанықтығын жоғалтады. Суыққа төзімділігі: өсімдік суыққа төзімді. Ландшафтта пайдалану: оңаша және топпен отырғызу, кереғар композициялар, тал-шілікті жасау үшін ұсынылады. Қалалық жағдайларды жақсы көтереді.

Physocarpus “Diable D’or” (lat. Physocarpus opulifolius) Adult plant size: a deciduous shrub up to 1.5 – 2 m tall and 1.5 m wide. Crown shape: compact, dense. Leaf shape and color: leaves have 3-5 blades and are copper-red or orange-red when opening, and then gradually get darker and turn purple. Flowering time and fruits: the flowers are small, white and pink in color and composed in corymbose inflorescences. Intense flowering can be observed in June – early July. Specifics of growth: very fast-growing, needs trimming to contour the shrub. Soils: not demanding to soil quality, prefers moist and fertile soils, does not withstand flooding. Demand for light: light-loving, tends to lose color intensity if in shade. Frost resistance: the plant is frost-resistant. Use in beautification: recommended to plant individually and in groups, also recommended for creating colorful compositions or hedges; survives well in an urban environment.