Дождитесь
загрузки файлов
Заявка, была отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся.
Sambúcus nígra
Бузина чёрная
Бузина́ чёрная (лат. Sambúcus nígra) — листопадный кустарник, вид рода Бузина (Sambucus) семейства Адоксовые (Adoxaceae) (ранее этот род включали в семейство Жимолостные или выделяли в отдельное семейство Бузиновые). Бузина чёрная — кустарник или деревце высотой 2—6 м (реже до 10 м). Стебли ветвистые, имеют тонкую деревянистую оболочку и белую пористую мягкую сердцевину. Молодые ветви зелёные, затем буровато-серые с большим количеством желтоватых чечевичек.

Қара ырғай (лат. Sambúcus nígra) — түспежапырақты бұта, Байсат тұқымдасының (Adoxaceae) Ырғай тегіндегі (Sambucus) түрі (бұрын аталған текті Ұшқаттар тұқымдасына енгізген немесе жеке Ырғайлы тұқымдасына бөлген). Қара ырғай – биіктігі 2 – 6 м (сирек 10 м дейін) бұта немесе жас ағаш. Сабақтары тармақталған, ағашты жұқа қабыршағы және ақ кеуекті жұмсақ өзегі болады. Жас бұтақтары жасыл, кейін сарғыш жасымықшалардың көп саны бар қоңыр-сұр түсті болады.

Black elderberry (lat. Sambúcus nígra) — a deciduous shrub of the Sambucus genus, Adoxaceae family. Previously, this species was included in the Caprifoliaceae family or singled out into the separate Sambucus family. The black elderberry is a shrub or tree up to 2-6 m tall (less often up to 10 m). The stems are branchy and have a thin woody cover with a white porous soft core. The plant’s young branches are green, and subsequently turn brownish-gray with numerous yellow lenticels.