Дождитесь
загрузки файлов
Заявка, была отправлена!
Мы скоро с вами свяжемся.
Syringa vulgaris "Charles Joly"
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная — многоствольный листопадный кустарник высотой 2—8 м. Диаметр каждого ствола может достигать 20 см. Кора серая или серо-коричневая, кора молодых растений гладкая. Доживает до ста лет. Шестидесятилетние экземпляры имеются в парке Аскания-Нова. Зарегистрирован экземпляр сирени обыкновенной, достигший 130-летнего возраста. Куст был посажен в 1801 году, к 1931 году он имел диаметр 11 м, а наибольший ствол имел в обхвате на высоте груди 80 см

Кәдімгі бөртегүл — биіктігі 2 – 8 м көп діңді түспежапырақты бұта. Әрбір діңінің диаметрі 20 см дейін жетуі ықтимал. Қабығы сұр немесе сұр-қоңыр, жас өсімдіктердің қабығы тегіс болады. Жүз жылға дейін өмір сүреді. Алпыс жастағы даналары Аскания-Нова саябағында бар. 130 жылдық жасқа жеткен кәдімгі бөртегүл данасы тіркелген. Бұта 1801 жылы егілген, 1931 жылы оның диаметрі 11 м болған, ал ең үлкен діңінің кеуде биіктігіндегі құлашында 80 см жеткен.

Common lilac — a multi-stemmed deciduous shrub 2-8 m in height. The diameter of each stem may reach up to 20 cm. The bark is gray or brown-gray. Young specimens have smooth bark. The plant may live up to 100 years. 60-year-old specimens can be found in the Askania-Nova park. A specimen of the common lilac to have reached 130 years of age was registered. The shrub was planted in 1801. By 1931, its diameter was 11 m with the largest trunk measuring a girth of 80 cm at chest height.